juli 18, 2024

Mannen Sfeer

Het juiste platform voor mannen

Bescherm jouw merk

Een merk is een identifier zoals een naam, een term of een logo die een bedrijf of een dienst identificeert. Nederlandse merken ontstaan ​​over het algemeen door inschrijving in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Onder voorwaarden kan ook merkbescherming ontstaan ​​door gebruik, bijvoorbeeld als de term algemeen bekend is geworden.  

Een merk registratie bij het BOIP biedt echter geen automatische bescherming buiten België, Nederland en Luxemburg. Met name bij grensoverschrijdende zakelijke activiteiten is het raadzaam om het desbetreffende merk in het betreffende land, EU-breed of zelfs wereldwijd te laten beschermen. In zulke situaties is het aan te raden om advies in te winnen.  

Advies over merk registratie 

Het is niet altijd eenvoudig om een ​​term zo bekend te maken dat deze uiteindelijk automatisch een merknaam wordt. Het is daarom vaak raadzaam om het merk te registreren. Novagraaf kan jou hierover adviseren en bekijkt samen vooraf de deponeer baarheid van jouw merk. Het adviesbureau controleert niet alleen op absolute weigeringsgronden, maar ook op relatieve weigeringsgronden, oftewel de vraag of andere merkaanvragen in strijd kunnen zijn met jouw merk. Verder helpt een adviesbureau jou de kern van jouw merk te bepalen, mede als de Nice classificatie van de goederen en diensten. 

Juridisch advies bij merk botsing 

Na de registratie van het merk kan het zijn dat er andere merken zijn geregistreerd die in strijd kunnen zijn met jouw merk. Dergelijke zaken worden merk botsingen genoemd. Mocht er sprake zijn van een merk botsing, dan heb je juridische bijstand nodig bij de vorderingen en bij eventueel bezwaar of een verzoek tot doorhaling.  

Conflicten kunnen echter ook in onderling overleg worden opgelost. In deze gevallen onderhandelt een merkenadviesbureau met de andere partij en kunnen zij bijvoorbeeld afbakening afspraken maken. Dat is altijd wenselijker dan lange, vaak kostbare, juridische touw trek procedures waar geen van de partijen bij gebaat is.